Liber Herbarum Minor (Norsk)

Rev.10-07-2013

Bjørkemusling

Plantenavne
Norsk Bjørkemusling
Latin Agaricus betulinus L., Daedalea betulina Fr., Lenzites betulina (L.;Fr.), Lenzites ocbraceus Lloyd, Lenzites variegata Lloyd
Sykdomme & Anvendelser
Sykdommar Hemoroide, Hemoroider

Tilpasset søk
Sykdomme & AnvendelserPlantedele ↔ Metode
Hemoroide, Hemoroider?
Source: LiberHerbarum/Pn5058