Liber Herbarum Minor (Norsk)

Rev.10-07-2013

Fugle-vikke

Plantenavne
Norsk Fuglevikke
Latin Vícia cracca L.
Sykdomme & Anvendelser
Kvinneplager For liten brystmelkproduksjon, Fremmer produksjonen av morsmelk, Melkedrivende, Melkestimulerende, Stimulerende virkning på dannelsen av morsmelk, Virke fremmende på melkedannelsen

Tilpasset søk
Sykdomme & AnvendelserPlantedele ↔ Metode
For liten brystmelkproduksjon, Fremmer produksjonen av morsmelk, Melkedrivende, Melkestimulerende, Stimulerende virkning på dannelsen av morsmelk, Virke fremmende på melkedannelsen?
Source: LiberHerbarum/Pn1669